Το συστημα APPMYTEAM

Το Appmyteam φέρνει την αλλαγή στα εργαλεία διαχείρισης πελατολογίου, συνδρομών και επισκέψεων για χώρους, ομάδες, αλλά και ιδιώτες που ασχολούνται με την άθληση. Για πρώτη φορά, ο αθλούμενος πελάτης, έχει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα στοιχεία της συνδρομής του, των προπονήσεων του, αλλά και της προόδου του, μέσω εξειδικευμένης smartphone εφαρμογής. Παράλληλα, η εφαρμογή Η/Υ παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση της επιχείρησης, αλλά και παρατήρηση της επισκεψιμότητας του χώρου σε πραγματικό χρόνο.

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα παράλληλης πρόσβασης στο σύστημα από το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης, με διαβάθμιση πρόσβασης μεταξύ δύο επιπέδων (διαχειριστής, βοηθός). Τα δεδομένα σας παραμένουν ασφαλή, αποθηκευμένα στη ιδιωτική σας βάση δεδομένων στο cloud.